Cicle Formatiu de Grau Superior

Cicle Formatiu de Grau Superior
Tècnic d’Esports en Futbol

Informació general

Títol: Tècnic/a Superior d’esports en futbol
1 curs acadèmic (Tècnic Superior d’esports en futbol)
De 9:00 a 14:30 (De dilluns a divendres)
Durada:
– Tercer nivell: 875 hores
– Bloc complementari: 40 hores
– Projecte final: 60 hores
– Bloc de formació pràctica: 200 hores
Total: 1.175 hores
Aquest cicle és ideal per a persones que tenen clar que volen continuar la seva formació acadèmica vinculada al mon de l’esport.  Apassionades del futbol, que volen dedicar-se a l’entrenament o gestió d’equips de futbol. Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l’entrenament de futbolistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol.
Centre Vallès i Camp Municipal de la Font Verda. C/ Veneçuela 86. Granollers

1. Qui pot fer aquest cicle?

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

1. tenir el títol de tècnic en futbol, i

2. acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció del títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, com a entrenador o entrenadora titular d’equips de futbol que participin com a mínim durant una temporada en les categories següents: tercera divisió, regional preferent, regional ordinària, lliga nacional juvenil o competicions de les categories juvenil, cadet, infantil, aleví o benjamí, i

3. tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar  una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

2. De què treballaràs? 

Tercer nivell:

Àmbit professional.

Aquest/a tècnic/a actuarà en el si d’entitats públiques o privades relacionades amb la pràctica del futbol.

Els diversos tipus d’empreses on pot desenvolupar les funcions són:

 • Escoles i centres d’iniciació esportiva.
 • Escoles de futbol.
 • Clubs i associacions esportives o de lleure.
 • Federacions esportives.
 • Patronats esportius.
 • Empreses de servei esportiu o de lleure.
 • Centres escolars (activitats extraescolars).

Les principals ocupacions amb la competència professional definida en el perfil:

Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:

 • Planificar o planificadora, director o directora de l’entrenament d’esportistes i equips de futbol.
 • Entrenador o entrenadora de jugadors i jugadores orientats a l’alta competició.
 • Director o directora d’esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà, i
 • Director o directora d’escoles de futbol

3. Programa- mòduls professionals

Tercer nivell (875 hores)

Bloc comú (200 hores)

 •  Biomecànica Esportiva (30 hores)
 •  Entrenament d’Alt Rendiment Esportiu (50 hores)
 •  Fisiologia de l’Esforç (40 hores)
 •  Gestió de l’Esport (45 hores)
 •  Psicologia de l’Alt Rendiment Esportiu (25 hores)
 •  Sociologia de l’Esport d’Alt Rendiment (10 hores)

Bloc específic (375 hores)

 • Desenvolupament Professional III (30 hores)
 • Direcció d’Equips III (30 hores)
 • Metodologia de l’Ensenyament i l’Entrenament del Futbol III (45 hores)
 • Preparació Física III (50 hores)
 • Regles del Joc III (25 hores)
 • Seguretat Esportiva II (15 hores)
 • Tàctica i Sistemes de Joc III (100 hores)
 • Tècnica Individual i Col·lectiva III (80 hores)

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

4. Acció tutorial

Com a centre apostem per el seguiment i assessorament individualitzat del nostre alumnat, per tal de tenir en compte els següents aspectes: 

 • Orientació i assessorament en la construcció de l’itinerari formatiu
 • Tutories tant individualitzades com també tutories grupals.
 • Informació i orientació psicopedagògica.
 • Orientació i assessorament en la inserció laboral
 • Comunicació amb les famílies per atendre les necessitats que vagin sorgint, a més d’una comunicació constant i fluida a través del correu electrònic o telefònica família-tutor.